Агенція
Податкового
Декларування

Якщо Ви ще сумніваєтесь із відповіддю на питання,
а чи потрібно Вам подавати декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб,
скористайтеся нашим ЕКСПРЕС-ТЕСТОМШановні платники податку!


До Вашої уваги наведено приблизний перелік питань, що допоможуть визначити, чи зобов’язані Ви подавати декларацію про майновий стан і доходи.


Якщо хоча б на одне питання буде дана ствердна відповідь «ТАК», Ви маєте подати щорічну податкову декларацію.


Примітка: звітний період - з 01.01.2015 року по 31.12.2015 рік

 

   

 1. Отримували Ви у звітному періоді заробітну плату (інші виплати, заохочення у зв’язку із трудовою діяльністю) з декількох місць роботи (за основним місцем роботи, про яке зроблено запис у трудовій книжці, та за сумісництвом на інших місцях роботи) у загальній сумі понад 146160,00 гривень?
 2. Отримували Ви у звітному періоді винагороду (плату, премію, гонорар тощо) за надані за цивільно-правовими договорами (угодами, правочинами тощо) послуги у загальній сумі понад 146160,00 гривень?
 3. Отримували Ви у звітному періоді одночасно заробітну плату (інші виплати, заохочення у зв’язку із трудовою діяльністю) з одного або декількох місць роботи та винагороду (плату, премію, гонорар тощо) за надані за цивільно-правовими договорами послуги у загальній сумі понад 146160,00 гривень?
 4. Обліковуєтесь Ви у відповідній податковій інспекції у якості фізичної особи – підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування?
 5. Обліковуєтесь Ви у відповідній податковій інспекції у якості самозайнятої особи, яка провадить незалежну професійну діяльність?
 6. Отримували Ви у звітному періоді дохід від продажу (обміну) власного нерухомого майна без нотаріального посвідчення договору та сплати податку до нотаріального посвідчення такого договору (наприклад, за рішенням суду або на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя тощо)?
 7. Отримували Ви у звітному періоді дохід від продажу (обміну) власного рухомого майна (у тому числі транспортних засобів) без нотаріального посвідчення договору та сплати податку до нотаріального посвідчення такого договору?
 8. Отримували Ви у звітному періоді дохід у вигляді плати за передачу власного нерухомого майна (квартири, будинку, офісного, складського чи іншого нежитлового приміщення, земельної ділянки тощо) в лізинг, оренду (строкове володіння та/або користування), суборенду та/або житловий найм (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 9. Отримували Ви у звітному періоді дохід у вигляді плати за передачу власного рухомого майна (у тому числі, транспортних засобів) в лізинг, оренду (строкове володіння та/або користування),суборенду (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 10. Отримували Ви у звітному періоді дохід у вигляді вартості успадкованого майна (спадщину) в Україні від спадкодавця - резидента, який не є членом сім’ї першого ступеня споріднення (батька/матері, чоловіка/дружини, дитини, у тому числі усиновленої), або спадкодавця - нерезидента без сплати податку до нотаріального оформлення об’єктів спадщини?
 11. Отримували Ви у звітному періоді дохід у вигляді вартості подарованого майна (отриманого у дарунок майна) без нотаріального посвідчення договору дарування та сплати податку до нотаріального посвідчення такого договору?
 12. Отримували Ви у звітному періоді пасивні доходи, зокрема інвестиційний прибуток від операцій з цінними паперами (акціями, іпотечними сертифікатами, інвестиційними сертифікатами, казначейськими зобов’язаннями, облігаціями, векселями тощо), деревативами (опціонами, ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами), корпоративними правами у формі іншій, ніж цінні папери?
 13. Отримували Ви у звітному періоді пасивні доходи, зокрема проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 14. Отримували Ви у звітному періоді пасивні доходи, зокрема дивіденди (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 15. Отримували Ви у звітному періоді пасивні доходи, зокрема роялті, а саме: доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 16. Отримували Ви у звітному періоді будь-які інші пасивні доходи, зокрема проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках; інші проценти (у тому числі дисконтні доходи); процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки; дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості; дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону; відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону; дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів тощо (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 17. Отримували Ви у звітному періоді будь-які іноземні доходи (грошові перекази, страхові суми в результаті страхового випадку за межами митної території України, аліменти від нерезидента тощо)?
 18. Виявляли Ви самостійно або контролюючий орган нараховував Вам у звітному періоді оподатковуваний дохід (прибуток), не включений Вами до розрахунку загальних оподатковуваних доходів (не задекларовані доходи) минулих податкових періодів?
 19. Маєте Ви суму заборгованості, яка перевищує 609 гривень, за укладеним цивільно-правовим договором, за яким минув строк позовної давності у звітному періоді?
 20. Отримували Ви у звітному періоді суми коштів на відрядження або під звіт, що не були витрачені Вами на отримані цілі, та не були повернуті в у встановлені законодавством строки (з урахуванням вимог п. 170.9 ст. 170 ПКУ)?
 21. Отримували Ви у звітному періоді доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих Вами від управителя ФФБ внаслідок відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених Вами до такого фонду (крім випадків, коли Ви одночасно передали кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в управління тому самому управителю у той самий або інший фонд фінансування будівництва) (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 22. Отримували Ви у звітному періоді доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих Вами від інших осіб (тобто не управителя ФФБ) внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, внесених Вами до такого фонду за цим договором, (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 23. Отримували Ви у звітному періоді доходи як компенсація за відступлення іншій особі права вимоги за договором про інвестування (пайову участь) у житлове будівництво тощо, що не є договором про участь у фонді фінансування будівництва у розумінні Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 24. Отримували Ви у звітному періоді доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих Вами у результаті реалізації придбаного права вимоги на депозит (вклад), та вартістю, що визначається із суми Ваших витрат на придбання такого депозиту (вкладу) (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 25. Отримували Ви у звітному періоді доходи у вигляді суми коштів залучених на платній основі (з нарахуванням процентів або встановленням інших видів компенсації за користування) у позику від фінансової установи (за умови, що у договорі відсутнє положення щодо цільового використання коштів) або від фізичної чи юридичної особи (яка не має статусу банківської чи фінансової установи) за умови, що вони не повернуті до кінця звітного року?
 26. Отримували Ви у звітному періоді дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені тощо), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (крім випадків, передбачених пп. 164.2.14. п.164.2. ст. 164 Податкового кодексу України)?
 27. Отримували Ви у звітному періоді суми страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, у випадках та розмірах визначених підпунктом 170.8.2 пункту 170.8 статті 170 ПКУ, (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 28. Отримували Ви у звітному періоді суми пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі, за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачені будь-якою особою - резидентом за Вас чи на Вашу користь (крім випадків, передбачених пп.164.2.16. п.164.2. ст.164 Податкового кодексу України) (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 29. Отримували Ви у звітному періоді додаткові блага від третьої особи, зокрема роботодавця (крім випадків, передбачених статтею 165 Податкового кодексу України) (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 30. Отримували Ви у звітному періоді дохід у зв’язку із прощенням (анулюванням) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності основної суми боргу (кредиту) у сумі, яка перевищує 609 гривень?
 31. Отримували Ви у звітному періоді дохід від здачі (продажу) брухту дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 32. Отримували Ви у звітному періоді дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельній ділянці понад 2 га (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 33. Отримували Ви дохід від продажу продуктів тваринництва власного виробництва на суму понад 121800,00 гривень у звітному періоді (за виключенням випадку, коли такий дохід виплачувався Вам виключно одним податковим агентом і Ви не мали інших доходів протягом звітного податкового року)?
 34. Отримували Ви у звітному періоді нецільову благодійну допомогу в сумі, що перевищила 1710,00 гривень?
 
www.cpk.ua, office@cpk.ua, Тел. +38(044)219-1817

Технічна підтримка:
+38(093)439-12-77

Телефонуйте з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 18:00
(оплата згідно тарифів Вашого оператора)

Відгуки:
apd.com.ua@gmail.com

Розкажіть нам про свої
побажання та зауваження.