Інвестиційний прибуток  1. Інвестиційний прибуток – розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 пункту 170.2. статті 170 ПКУ (крім операцій з деривативами) (пп.170.2.2. п.170.2. ст.170 ПКУ).

Термін "інвестиційний актив" для цілей пункту 170.2. статті 170 ПКУ означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом (пп. «а» пп.170.2.7. п.170.2. ст.170 ПКУ);