При отриманні доходу у вигляді вартості успадкованого майна термін «майно» окрім рухомого та нерухомого майна також включає  1. При отриманні доходу у вигляді вартості успадкованого майна термін «майно» окрім рухомого та нерухомого майна також включає:

- об'єкти комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права (пп. «в» п.174.1. ст. 174 ПКУ); 

- суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення (пп. «г» п.174.1. ст. 174 ПКУ);

- готівку або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю (пп. «ґ» п.174.1. ст. 174 ПКУ);